FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

अ.हे.व र अ.न.मी.सहायकस्तर चौँथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अ.हे.व,अ.न.मी.र ल्याव असिस्टेन्ट सहायकस्तर चौँथो पदको छोटो सूची प्रकाशन गरीएको तथा लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

Invitation for Bids for the Hasegaun Drinking Water supply final stage project

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक उमेद्वारकाे दस्तखत फारम ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarna2025@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती