FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०८०-२०८४

ट्याक्टर भाडामा लिने सम्बन्धी ७ दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरुलाई उन्नत गँहुको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती