FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

विज्ञ (रोस्टर )सूचि सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Supply and Delivery of medicines

दस्तावेज: 

व्यावसायिक कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्र ।

दस्तावेज: 

दरखास्त दिने उम्मेदवारको उमेर सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
romakantpandey4340@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती