FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

पञ्चपुरी नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

मोहन बहादुर बुढा

Image: 
ईमेल: 
bcmohan2756@gmail.com
फोन: 
9851219414
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा

अस्थाई कोरोना अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्तिको छोटो सूचि प्रकाशन भएको सूचना

पञ्चपुरी नगरपालिकाको औधोगिक ग्रामको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को लागि क्षेत्र निर्धारण( scoping) सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

उद्यम बिकास सहज कर्ताको छोटो सूची प्रकाशनको सूचना

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
romakantpandey4340@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना अधिकारी
Email:
lalsubedi48@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती