FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना ।

छोटो सूची प्रकाशन तथा लिखित र अन्तरवार्ता परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्र ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito@panchapurimun.gov.np

जानकारी

पदपुर्ती