FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् बन्द गरिएको सम्बन्धमा सूचना ।

एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्रको परिचय

यस पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट प्रदानगरिने सेवाहरुलाई सहज्, छरितो, प्रभावकारी र समावेशीबनाउने उद्देश्यले मिति २०८० चैत्र २७गते देखि एकीकृत सेवाप्रवाह केन्द्र -One Stop Service Delivery Centre_ सन्चालनमा ल्याईएको छ। यसबाट सेवाहरूमा नागरिकको पहुँच वृद्धि हुने तथाआफ्नो आन्तरिक कार्यप्रणाली थप चुस्त र सरलीकृत हुने नगरपालिकाको विश्वास रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजना (European Union Support to Inclusive Federalism – EUSIF) को सहयोगमा एकिकृत सेवा प्रवाह केन्द्र संचालनमाआएको हो ।    सेवा लिनका लागि विभिन्र्न शाखा - उपशाखामा धाइरहनु पर्

सूचना । सूचना । सूचना।

सूचना । सूचना । सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्र ।

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती