FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

चुडामणी कडेल

Image: 
ईमेल: 
cmkadel@gmail.com
फोन: 
9858058184
Section: 
सूचना अधिकारी

अस्थाई कोरोना अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्तिको छोटो सूचि प्रकाशन भएको सूचना

पञ्चपुरी नगरपालिकाको औधोगिक ग्रामको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को लागि क्षेत्र निर्धारण( scoping) सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना अधिकारी
Email:
cmkadel@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
bimalapandey00@gmail.com

जानकारी