FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

रोजगार सहायक उमेद्वारकाे दस्तखत फारम ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम

दस्तावेज: 

गत आर्थिक बर्ष स्थापना भएका बाली बिशेष पकेट क्षेत्रको निरन्तरताका लागी आवेदन दिने बारेको सूचना ।

दस्तावेज: 

बाली विशेषको पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि तथ्याङ्क विवरण पेश गर्ने बारेको सूचना ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
romakantpandey4340@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती