FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

लगत प्रविष्ट कर्ता पदमा छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

कार्याल सहयोगी र नापीहेल्परको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

संयोजक पदको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

तथ्याङ्क संकलक पदमा छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

सडक निर्माण र कुलो निर्माणको उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउन प्रस्ताव मााग सम्बन्धि सूचना

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
aryalnarayan1031@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना अधिकारी
Email:
cmkadel@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती