FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण ८०/८१ Monday, April 15, 2024 - 20:46 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण .pdf
आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण ८०/८१ Monday, April 15, 2024 - 20:43 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण.pdf
२०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण ८०/८१ Wednesday, November 8, 2023 - 18:41 PDF icon ward 7.pdf, PDF icon ward 8.pdf, PDF icon ward 9.pdf, PDF icon ward 10.pdf, PDF icon ward 11.pdf
२०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण ८०/८१ Wednesday, November 8, 2023 - 18:35 PDF icon ward 1.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward 5.pdf, PDF icon ward 6.pdf
आ.व. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Monday, June 26, 2023 - 11:29 PDF icon सा.सु. भत्ता.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:41 PDF icon ward 11.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:40 PDF icon ward 10.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:39 PDF icon ward 9.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:38 PDF icon ward 8.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:38 PDF icon ward 7.pdf

Pages