FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:37 PDF icon ward 6.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:36 PDF icon ward 5.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:36 PDF icon ward 4.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:35 PDF icon ward 3.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:35 PDF icon ward 2.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको विवरण । ७९/८० Sunday, March 26, 2023 - 15:29 PDF icon ward 1.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको बार्षिक विवरण । ७९/८० Tuesday, February 7, 2023 - 16:42 PDF icon 2079-80 Second Kista.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको बार्षिक विवरण । ७९/८० Tuesday, February 7, 2023 - 16:41 PDF icon 2079-80 First Kista .pdf
आ.व. २०७८/०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको बार्षिक विवरण । ७९/८० Tuesday, February 7, 2023 - 16:39 PDF icon 2079-80 Samajik Surkhya Lavgraahi Suchi.pdf
भाद्र मसान्त भित्र नाम नविकरण गरेका लाभग्राहीहरुको आ.व.२०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७९/८० Thursday, October 20, 2022 - 11:15 PDF icon Ward 11.pdf

Pages