FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 04/09/2024 - 11:50 PDF icon 2-4.pdf, PDF icon 5.pdf

सिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 04/08/2024 - 12:10

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्र ।

८०/८१ 03/06/2024 - 14:37 PDF icon 2-2.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 02/23/2024 - 14:34

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।(२०८०/१०/५)

८०/८१ 02/20/2024 - 12:39 PDF icon IMG_20240118_0001.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रि विवरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/25/2023 - 13:02 PDF icon Today paper 6-8 rajdhani_230925_125648.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना ।

८०/८१ 09/24/2023 - 12:05

सिलबन्दी दरभाउ आव्हान गरीएको सूचना ।

८०/८१ 08/15/2023 - 12:33

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रि विवरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 08/04/2023 - 17:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना ।

७९/८० 05/22/2023 - 10:41 PDF icon 6.pdf

Pages