FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना ।

म्याद थप गरिएको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउ आव्हान गरीएको सूचना ।

बगर खेती कार्यक्रम (तरभुजा) सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।