FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कृष्ण प्रसाद जैसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख krishnapdjaishi@gmail.com 9851145383/9858044789
गोकर्ण नाथ योगी उप सचिव(शिक्षा शाखा प्रमुख) शिक्षा ,यूवा तथा खेलकूद शाखा gokarna2025@gmail.com 9844876300
चुडामणी कंडेल प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी प्रशासन याेजना तथा अनुगमन शाखा suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com 9845632193
द्रोणदेव वन लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ आर्थिक प्रशासन शाखा aashisban822@gmail.com 9858052168
बिमला पाण्डे सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.panchapurimun@gmail.com / ito@panchapurimun.gov.np 9840592575
गंगादेब पुरी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख / संयोजक स्वास्थ्य शाखा purigangadev@gmail.com 9848280338
कृष्टिना सापकोटा अधिकृतस्तर छैटौ स्वास्थ्य शाखा kristinasapkota123@gmail.com 9848050027
नरेन्द्र भण्डारी इन्जिनियर सहरी योजना तथा पुर्वाधार विकास शाखा narendra.panchapurimun@gmail.com 9844873540
तुल्सी पुरी वन अधिकृतस्तर छैटौ शिक्षा , यूवा तथा खेलकुद शाखा tulsipuri2044@gmail.com 9868010875
पूर्ण बहादुर रावल भूमी इकाई प्रमुख / संयोजक भुमी इकाई सेवा केन्द्र purnarawal.pr@gmail.com 9840074599
भिम रावल रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र bhimrawal8@gmail.com 9865615318
चुडामणी वन कृषि अधिकृत कृषि विकास उपशाखा 9869755884
लक्ष्मी चौलागाई पशु चिकित्सक/अधिकृत स्तर छैटौँ पशु पन्क्षी उपशाखा chaulagainlaxmi1999@gmail.com 9863932174
द्रोणराज पाठक स्रोत व्यक्ति शिक्षा यूवा तथा खेलकुद शाखा dronarajpathak@gmail.com 9858052115
मनोहर उपाध्याय अधिकृतस्तर छैटौ स्वास्थ्य शाखा manoharupadhyaya2051@gmail.com 9848041168
हर्क बहादुर बयक क्षेत्री कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा harkbayak@gmail.com ९८४८०२८९६१
पवित्रा गौतम सहायकस्तर पाचौ महिला विकास शाखा pabitra5.67gautam@gmail.com 9868678321
दिपेन्द्र न्यौपाने सहायकस्तर पाचौ कृषि उपशाखा प्रमुख dipendraneupane2000@gmail.com 9848116367
पूर्णीमा चन्द प्राबिधिक सहायक शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा chandpurnima2077@gmail.com 9848231243
हेमन्त थापा सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम hemantthapa42@gmail.com 9844863169
हिमा कुमारी रावल सव इन्जिनियर सहरी योजना तथा पुर्वाधार विकास शाखा rawalhema1998@gmail.com 9843161496
गणेश प्रसाद अधिकारी सहायकस्तर पाचौ प्रशासन / विपद् शाखा gpa058710@gmail.com 9858058202 / 9848039765
अर्जुन पौड्याल एम.आइ.एस. अपरेटर एम.आइ.इस सेवा ईकाइ mr.paudyalarjun@gmail.com 9848241603
दिया थापा एम.आइ.एस. अपरेटर एम.आइ.इस सेवा ईकाइ diyathapa9876@gmail.com 9865449235
मान बहादुर बुढा सव ओभरसियर सहरी योजना तथा पुर्वाधार विकास शाखा manbdrbc123@gmail.com 9848281166
सुरेन्द्र बोहरा सव ओभरसियर वडा नं.१० र ११ chhetristar25@gmail.com 9863405397
अम्मर बिष्ट रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र bistaamar@gmail.com 9863469775
राजेन्द्र प्रसाद धमाला सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा rajendradhamala00@gmail.com 9858062385
प्रेम जोशी अमिन भवन तथा बस्तिविकास उपशाखा joshiprem9848276483@gmail.com 9848276483
हरीमाया सापकोटा सहायकस्तर चौथौ कृषि विकास उपशाखा harimayasapkota2075@gmail.com 9868932075
डिल्ली अधिकारी सव ओभरसियर वडा नं. २ र ३ 984327511
हसना सारुमगर थापा सहायकस्तर चौथौ पशुपंंक्षी विकास उपशाखा hasanasarumagar@gmail.com 9848214800
खगेन्द्र तिमिल्सिना सहायकस्तर चौथौ स्टोर शाखा ( जिन्सी शाखा ) khagendratimilsina99@gmail.com 9849048963
पवन सापकोटा सहायकस्तर चौथौ राजश्व उप-शाखा pawankristen2055@gmail.com 9843761041
नविन सिजापति सव ओभरसियर वडा नं.८ र ९ 9868352137

Pages