FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/30/2024 - 13:50 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, 2080.pdf
उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 04/24/2024 - 15:26 PDF icon NEW.pdf
पञ्चपुरी नगरपालिका शिक्षा क्षेत्र परीक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 02/20/2024 - 15:07 PDF icon education.pdf
शीक्षा क्षेत्र परिक्षा व्यावस्थापन कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 10/13/2023 - 13:40 PDF icon शीक्षा क्षेत्र परिक्षा व्यावस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
बिपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० ८०/८१ 08/15/2023 - 10:21 PDF icon DPRP Panchapuri Inner 2080.pdf
आर्थिक ऐेन २०८० ८०/८१ 08/08/2023 - 13:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
निति तथा कार्यक्रम २०८०/०८१ ७९/८० 06/25/2023 - 18:43 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८०.८१.pdf, PDF icon बजेट 2080.81.pdf
भु-उपयोग कार्यविधि २०८० ७९/८० 04/23/2023 - 12:28 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिकाको भु-कार्यविधि २०८० (2).pdf
भु-उपयोग योजना २०७९ ७९/८० 02/15/2023 - 10:03 PDF icon Land Use Plan Panchapuri Municipality-Surkhet-Final0811 _1_.pdf
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (DPRP) २०७९ ७९/८० 02/06/2023 - 13:03 PDF icon DPRP Book Inner Panchapuri 2079.pdf

Pages