FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धि मापदण्ड २०७९९ ७९/८० 10/20/2022 - 15:45 PDF icon विपद प्रभावित ब्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७९/८० 10/20/2022 - 15:42 PDF icon मर्मत सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७९/८० 10/20/2022 - 15:39 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन २०७८ कार्यवधि.pdf
छाडा चौपाय नियन्त्रण तथा व्यावस्थापन निर्देशिका २०७८ ७९/८० 10/20/2022 - 15:37 PDF icon छाडा पशु व्यवस्थापन सम्बन्धमा.pdf
लैङ्गीक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७९/८० 10/20/2022 - 15:35 PDF icon कार्यविधि लैङ्गीक हिंसा.pdf
आनतरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७८ ७९/८० 10/20/2022 - 15:33 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका फाइनल.pdf
बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यावस्थापन ऐन २०७५ ७९/८० 10/14/2022 - 14:57 PDF icon बिपद् ऐेन.pdf
उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय दर्ता कार्यविधि,२०७८ ७९/८० 08/23/2022 - 16:17 PDF icon उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय दर्ता कार्यविधि,2078.pdf
तालिम,गोष्ठी तथा अध्यन भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 12:54 PDF icon तालीम, गोष्ठी तथा अध्यन भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७.pdf
पञ्चपुरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 19:38 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन - २०७७.pdf

Pages