FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यावस्थापन ऐन २०७५ ७९/८० 10/14/2022 - 14:57 PDF icon बिपद् ऐेन.pdf
उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय दर्ता कार्यविधि,२०७८ ७९/८० 08/23/2022 - 16:17 PDF icon उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय दर्ता कार्यविधि,2078.pdf
तालिम,गोष्ठी तथा अध्यन भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 12:54 PDF icon तालीम, गोष्ठी तथा अध्यन भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७.pdf
पञ्चपुरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 19:38 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन - २०७७.pdf
ब्याकहो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 19:21 PDF icon ब्याकहो लोडर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि-२०७७.pdf
पञ्चपुरी नगरपालिकाको सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 19:18 PDF icon सवारी साधन सञ्चालन कार्यबिधि -२०७७.pdf
पञ्चपुरी नगरपालिकामा पुराना भवनहरुको अभिलेखन सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 12/18/2020 - 15:19 PDF icon पञ्पचुरी नगरपालिकामा पुराना भवनहरुको अभिलेखन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७.pdf
सहकारी स‌ंघ संस्ठाको प्रतिवेदन तथा पहिचान अनुसुचीहरु ७६/७७ 02/19/2020 - 11:20 PDF icon अनुसूची १.pdf, PDF icon अनुसूची २.pdf, PDF icon अनुसूची ३.pdf, PDF icon अनुसूची ४.pdf, PDF icon अनुसूची ५.pdf, PDF icon अनुसूची ६.pdf, PDF icon अनुसूची ६-१.pdf
सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धी सहकारी स‌ंघ संस्ठालाइ जारी गरेको निर्देशन,२०७४ ७६/७७ 02/17/2020 - 16:52 PDF icon सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धी सहकारी स‌ंघ संस्ठालाइ जारी गरेको निर्देशन 2074
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 07/07/2019 - 19:11 PDF icon जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधी २०७५.pdf

Pages