FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ब्याकहो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 19:21 PDF icon ब्याकहो लोडर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि-२०७७.pdf
पञ्चपुरी नगरपालिकाको सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 19:18 PDF icon सवारी साधन सञ्चालन कार्यबिधि -२०७७.pdf
पञ्चपुरी नगरपालिकामा पुराना भवनहरुको अभिलेखन सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 12/18/2020 - 15:19 PDF icon पञ्पचुरी नगरपालिकामा पुराना भवनहरुको अभिलेखन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७.pdf
सहकारी स‌ंघ संस्ठाको प्रतिवेदन तथा पहिचान अनुसुचीहरु ७६/७७ 02/19/2020 - 11:20 PDF icon अनुसूची १.pdf, PDF icon अनुसूची २.pdf, PDF icon अनुसूची ३.pdf, PDF icon अनुसूची ४.pdf, PDF icon अनुसूची ५.pdf, PDF icon अनुसूची ६.pdf, PDF icon अनुसूची ६-१.pdf
सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धी सहकारी स‌ंघ संस्ठालाइ जारी गरेको निर्देशन,२०७४ ७६/७७ 02/17/2020 - 16:52 PDF icon सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धी सहकारी स‌ंघ संस्ठालाइ जारी गरेको निर्देशन 2074
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 07/07/2019 - 19:11 PDF icon जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधी २०७५.pdf
अटो रिक्सा सम्वन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 07/07/2019 - 13:28 PDF icon अटो रिक्सा सम्वन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
टोल विकास ७४/७५ 07/06/2018 - 17:31 PDF icon टोल विकास
नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:30 PDF icon नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन २०७४
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७४/७५ 07/06/2018 - 17:26 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि

Pages