FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 07/06/2018 - 17:18 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:16 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 07/06/2018 - 17:09 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:07 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:05 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
कार्यविधि २ राजपत्र ७४/७५ 06/20/2018 - 11:57 PDF icon कार्यविधि २ राजपत्र
कार्यविधि १ राजपत्र ७४/७५ 06/20/2018 - 11:54 PDF icon कार्यविधि १ राजपत्र.pdf
पञ्चपुरी राजपत्र २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 11:48 PDF icon पञ्चपुरी राजपत्र २०७४

Pages