FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:23 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५
शिक्षा एैन २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:22 PDF icon शिक्षा एैन २०७४
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:21 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:19 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 07/06/2018 - 17:18 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:16 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 07/06/2018 - 17:09 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:07 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:05 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
कार्यविधि २ राजपत्र ७४/७५ 06/20/2018 - 11:57 PDF icon कार्यविधि २ राजपत्र

Pages