FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

Bid for the industrial village construction

दस्तावेज: 

Bid for Hasegam Drinking water project .

दस्तावेज: 

पञ्चपुरी नगरपालिकामा सेवा करारको लागी इकाइ संयोजक, तथ्याङ्क संकलक,तथ्याङ्क प्रविष्ट कर्ता,अनमी,नापी हेल्पर तथा कार्यालय सहयोगिको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।,

अनमी पदको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

लगत प्रविष्ट कर्ता पदको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
aryalnarayan1031@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
अधिकृतस्तर छैटौ
Email:
cmkadel@gmail.com

जानकारी

Post date Friday, July 6, 2018 - 17:23
Post date Friday, July 6, 2018 - 17:22

Pages

पदपुर्ती