FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

बोलपत्र स्वीकृतको सूचना ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा कृषक समूहमा उन्नत मकैको विउ वितरण कार्यक्रम संञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

निर्वाचन आचार संहिता २०७८ परिपालना सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा कृषक समूहमा उन्नत मकैको विउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
romakantpandey4340@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

Post date Friday, July 6, 2018 - 17:23
Post date Friday, July 6, 2018 - 17:22

Pages

पदपुर्ती