FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

व्यावसायिक कृषक, कृषक समुह , कृषि सहकारी र कृषि फर्महरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटेलर वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा बर्षे फलफूलको विरुवा वितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

ईन्जीनियर र सव-ईन्जीनियरको विज्ञापन रद्द गरीएको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarnayogi625@gmail.com
लेखा अधिकृत/ सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/aashisban822@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / ito@panchapurimun.gov.np

जानकारी

Pages

पदपुर्ती