FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

सरकारी ,सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गर्ने सम्बन्धी नगरपालिकाको ३५ दिने सूचना ।

दस्तावेज: 

सव-ईन्जीनियर र सामाजिक परिचालक को छोटो सुचि र लिखित परिक्षा सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

मनोसामाजिक परामर्शकर्ता को लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

छोटोसूची प्रककाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarnayogi625@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

Post date Friday, July 6, 2018 - 17:31

Pages

पदपुर्ती