FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

कृषक समूहमा उन्नत धान तथा मकैको बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतको सूचना ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा कृषक समूहमा उन्नत मकैको विउ वितरण कार्यक्रम संञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

निर्वाचन आचार संहिता २०७८ परिपालना सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarna625@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती