FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

दैनिक प्रशासनिक लगायतका सम्पूर्ण कामकाजहरु नहुने व्यहोरा जानकारीका लागी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतको सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
romakantpandey4340@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती