FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

५० प्रतिशत अनुदान च्याउ बिउ र प्लाष्टिक वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ आब्हान सम्बन्धि सूचना ।

ल्याव असिस्टेन्ट सहायक चौथो,नेत्र सहायक पाचौँ र सामुदायिक औँलो सहायक चौँथो तहको लिखित,मौखिक तथा छोटो सूची परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

ल्याव असिस्टेन्ट सहायक चौथो तहको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयपत्र जारी गरीएको सुचना ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarna2025@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती