FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

खगेन्द्र तिमिल्सिना

Image: 
ईमेल: 
khagendratimilsina99@gmail.com
फोन: 
9849048963
Section: 
स्टोर शाखा ( जिन्सी शाखा )

छोटोसूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

व्यावसायिक कृषकलाई फरोमेन पासो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

व्यावसायिक कृषक, कृषक समुह , कृषि सहकारी र कृषि फर्महरुलाई उन्नत धानको विउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती