FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

व्यावसायिक कृषकलाई उन्नत तरकारिको विउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बगर खेति कार्यक्रम (तरभुजा ) सत्र्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

ART काउन्सिलर को छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती