FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना ।

कृषि सहकारीहरुलाई अनुदानको मल वितरण गर्ने बारे सुचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशय पत्र ।

Invitation for Bids

दस्तावेज: 

व्यावसायिक कृषक, कृषक समुह , कृषि सहकारी र कृषि फर्महरुलाई उन्नत धान र मकै को विउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito@panchapurimun.gov.np

जानकारी

पदपुर्ती