FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

७७/७८

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

एकिकृत सम्पति कर वडामै बूझाउन सकिने सूचना

दस्तावेज: 

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

पुराना भवन अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।