FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

७७/७८

सेवा करारमा उद्यम बिकास सहजकर्ता पदपूर्तीका लागि सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ताको सूचना

उद्यम बिकास सहजकर्ताको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अर्तर्वार्ताको सूचना 

सूचना प्रबिधि अधिकृतको पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

अस्थाई कोरोना अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्तिको छोटो सूचि प्रकाशन भएको सूचना

पञ्चपुरी नगरपालिकाको औधोगिक ग्रामको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को लागि क्षेत्र निर्धारण( scoping) सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

उद्यम बिकास सहज कर्ताको छोटो सूची प्रकाशनको सूचना