FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

७७/७८

सूचना।। सूचना ।।। सूचना ।।।

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थ विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७७/०६/२२

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थ विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सुचना

प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः२०७७/०६/२२

दस्तावेज: 

"५० प्रतिशत लागत सहभागितामा मिनी ह्याचरी स्थापना" प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना