FAQs Complain Problems

७७/७८

५० प्रतिशत लागत सहभागितामा माछाको भुरा वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना ।

दस्तावेज: 

मिति २०७७/१२/०५ गते प्रशासनिक लगायतका सम्पूर्ण कामकाज नहुने व्यहोरा जानकारीका लागि सुचना ।

Bid for the industrial village construction

दस्तावेज: 

Bid for Hasegam Drinking water project .

दस्तावेज: