FAQs Complain Problems

७७/७८

दैनिक प्रशासनिक लगायतका सम्पूर्ण कामकाजहरु नहुने व्यहोरा जानकारीका लागी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतको सूचना ।

दस्तावेज: 

सम्पूर्ण कर्मचारीहरु अनिवार्य उपस्थिती सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

२०७८ जेठ ३० गते बसेको नगरकार्यपालिकाको ८५ औँ बैठकका निर्णयहरुः

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: