FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Senitery Pad खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना

दस्तावेज: 

विभिन्न वार्डस्तरका हेल्थ केयर सेन्टरको TYPE -2 building को सिलवन्दी दरभाउपत्रको आव्हान सम्वन्धी सुचना

राजिधारा खानेपानी निर्माण र राग सुन्दरपुर खानेपानी योजनाको बोलपत्र आव्हानको सुचना

जाजुरा दह पञ्चपुरी ८र ९ गुप्तिताल मादले गुफा शिव गुफा लगायत पर्यटन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव माग सम्वन्धी सुचना

Construction Of Babiyachaur Bazzar Sadak Kolopatre