FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र /दरभाउ पत्र स्वीकृतिका लागि आशयपत्र जारी गरिएको सुचना ।।।।।

Janata Ma.Vi. School Bulding Construction

Invitation for Bids for the Hasegaun Drinking Water Projects

Senitery Pad खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना

दस्तावेज: 

विभिन्न वार्डस्तरका हेल्थ केयर सेन्टरको TYPE -2 building को सिलवन्दी दरभाउपत्रको आव्हान सम्वन्धी सुचना