FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।(२०८०/१०/५)

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रि विवरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रि विवरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना ।

दस्तावेज: