FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Bid for the industrial village construction

दस्तावेज: 

Bid for Hasegam Drinking water project .

दस्तावेज: 

सडक निर्माण र कुलो निर्माणको उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउन प्रस्ताव मााग सम्बन्धि सूचना

लामाखेत बोला खानेपानी आयोजना वार्ड नं. २ को बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

नदिजन्य पदार्थ विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७७/०६/२२

दस्तावेज: