FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदिजन्य पदार्थ विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७७/०६/२२

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थ विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सुचना

प्रथम पटक  प्रकाशित मितिः२०७७/०६/२२

दस्तावेज: 

बोलपत्र /दरभाउ पत्र स्वीकृतिका लागि आशयपत्र जारी गरिएको सुचना ।।।।।

COVID-19 को परिक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सामाग्री खरिद सम्वन्धी कागजात