FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

सिप परिक्षणको लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

Post date Friday, July 6, 2018 - 17:23
Post date Friday, July 6, 2018 - 17:22

Pages

पदपुर्ती