FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

५० प्रतिशत अनुदानमा बर्षे फलफूलको विरुवा वितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

ईन्जीनियर र सव-ईन्जीनियरको विज्ञापन रद्द गरीएको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रको सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
krishnapdjaishi@gmail.com
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती