FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खानेपानी आयोजनाको संसाेधन गरिएको सुचना

गोगनपानी खानेपानी आयोजना र ताउले सोलार लिफ्ट खानेपानी आयोजना को बोलपत्र आवाहान

दस्तावेज: 

चनाली खानेपानी आयोजनाको सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना

ब्याक हाे लाेडर साधन अार्पुति सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाव्हानकाे मिती २०७४।१२।२१ गते प्रकाशित सुचना