FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाउने सम्बन्धी स्पष्टिकरण सूचना र नाम लिस्ट ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

कृषि समूह नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarna625@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती