FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

छोटो सुची प्रकाशन तथा लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आ व २०८९।०८० को आय व्ययको विवरण

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
प्रशासन अधिकृत / सूचना अधिकारी
Email:
suchanaadhikari@panchapurimun.gov.np/cmkadel@gmail.com
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

Post date Wednesday, June 20, 2018 - 11:57
Post date Wednesday, June 20, 2018 - 11:54
Post date Wednesday, June 20, 2018 - 11:48

Pages

पदपुर्ती