FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

अस्थाई कोरोना अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्तिको छोटो सूचि प्रकाशन भएको सूचना

पञ्चपुरी नगरपालिकाको औधोगिक ग्रामको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को लागि क्षेत्र निर्धारण( scoping) सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

उद्यम बिकास सहज कर्ताको छोटो सूची प्रकाशनको सूचना

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
aryalnarayan1031@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
अधिकृतस्तर छैटौ
Email:
cmkadel@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती