FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

स्थानीय तहमा सञ्चालित SUTRA प्रणाली बन्द भई भुक्तानी नहुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

मकै बाली बिशेष पकेट का लागी सम्झौता गर्न आउने बारेमा सूचना ।

दस्तावेज: 

व्यावसायीक कृषक,कृषक समूह /कृषि सहकारी /कृषि फर्महरु कृषकलाई उन्नत तरकारी विउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

कृषक समूहमा उन्नत धान तथा मकैको बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतको सूचना ।

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
gokarnayogi625@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती