FAQs Complain Problems

७६/७७

COVID-19 को परिक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सामाग्री खरिद सम्वन्धी कागजात

COVID-19 को परिक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सामाग्री खरिद सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

सञ्चित खाता नं. परिवर्तन भएको सुचना ।।।

दस्तावेज: 

कृषि विकास निर्देशनालय उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन आव्हान सम्वन्धी सुचना ।।

दस्तावेज: 

Janata Ma.Vi. School Bulding Construction