FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

७६/७७

MIS Operator को सिफारिस सम्वन्धी सुचना

सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ताको मिति र समय तोकिएको सुचना ।

फलफुल तरकारी खाद्यान्न दलहन तेलहन वाली प्रवद्धन कार्यक्रम (कृषि विकास कार्यक्रम) सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धि सुचना ।।।

कृषि सिचाइ निर्माण तथा मर्मत संम्भारका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सुचना ।।।

ग्रामिण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संम्भारका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सुचना ।।।