FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

स्थानिय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम

करार सेवामा अनमी पदको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

लगत प्रविष्ट कर्ता पदमा छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

कार्याल सहयोगी र नापीहेल्परको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

संयोजक पदको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
romakantpandey4340@gmail.com
लेखा अधिकृत
Email:
bcmohan2756@gmail.com
सूचना अधिकारी
Email:
lalsubedi48@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.panchapurimun@gmail.com / bimalapandey00@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती