FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको निर्णय

असोज ४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

दस्तावेज: 

भाद्र ८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

दस्तावेज: 

स्राउन १६ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

दस्तावेज: 

२०७८ जेठ ३० गते बसेको नगरकार्यपालिकाको ८५ औँ बैठकका निर्णयहरुः

मिति २०७८/०१/२२ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको ८४‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍औँ ‌‍‍‌‌‍‍ बैठकका निर्णयहरु