FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा रिक्त कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी जानकारी ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

दैनिक प्रशासनिक लगायतका सम्पूर्ण कामकाजहरु नहुने व्यहोरा जानकारीका लागी सूचना ।

दस्तावेज: