FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 07/07/2019 - 19:11 PDF icon जलश्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधी २०७५.pdf
अटो रिक्सा सम्वन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 07/07/2019 - 13:28 PDF icon अटो रिक्सा सम्वन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
टोल विकास ७४/७५ 07/06/2018 - 17:31 PDF icon टोल विकास
नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:30 PDF icon नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन २०७४
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७४/७५ 07/06/2018 - 17:26 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि
वडा कार्यालयको प्रशासकीय कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:25 PDF icon वडा कार्यालयको प्रशासकीय कार्यविधि, २०७४
विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:23 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५
शिक्षा एैन २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:22 PDF icon शिक्षा एैन २०७४
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:21 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/06/2018 - 17:19 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages