"बैशाख महिना भित्र स्वच्छ खानेपानी खुवाउछु" -अध्यक्ष ढुङ्गाना